• Polityka prywatności

   
  I. Postanowienia ogólne

   

  1. Serwis www.hotelskalnyszczyrk.pl jest prowadzony przez przedsiębiorstwo: SPÓŁKA CYWILNA „K & S” KLAUDIA GRYGORCEWICZ-CHRZĄSZCZ, SEBASTIAN CHRZĄSZCZ; z siedzibą przy ul. Plebiscytowej 12, 40-035 Katowice; NIP: 9542523868; z (dalej występujące jako Administrator), które jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO). W celu kontaktu z Administratorem wyślij wiadomość email na adres: katowiceenvogue@interia.pl.

   

  1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy strony www.hotelskalnyszczyrk.pl (dalej nazywanej „Serwis”) i odnosi się do każdego użytkownika („Użytkownik”), który korzysta z Serwisu, a w szczególności do Użytkownika, który udostępnia swoje dane poprzez wypełnienie formularza kontaktowego w Serwisie.

   

  Administrator oświadcza, że gromadzi jedynie te dane Użytkownika, które są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego w Serwisie. Podanie powyższych danych przez Użytkownika jest warunkiem koniecznym do otrzymania elektronicznych informacji przesłanych drogą mailową. W szczególności są to:

  • Imię i Nazwisko Użytkownika
  • Adres email Użytkownika

   

  1. Administrator oświadcza, że niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego w Serwisie, dane Użytkownika są usuwane.

   

  1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem. W szczególności Serwis korzysta z hostingu stosującego zasady RODO.

   

  1. Administrator oświadcza, że współpracuje jedynie z zaufanymi podmiotami, które mogą mieć dostęp do danych wymienionych w punkcie 3:
  • Serwis korzysta z usług hostingu www dostarczanego przez firmę lokoz.com s.c., ul. Armii Krajowej 22c, 19-300 Ełk, NIP: 848-180-67-60
  • Za bieżące funkcjonowanie Serwisu odpowiada przedsiębiorstwo Paweł KUCZAWSKI.PL z siedzibą w Katowicach (40-748), przy ul. Zaopusta 44F.
  • Konto pocztowe do obsługi poczty email dostarcza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 416593, NIP:5272644300
  • Serwis wykorzystuje technologię cookies do celów statystyk w ramach narzędzia Google Analytics

   

  1. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu.

   

  1. O wszelkich zmianach dotyczących zapisów w Polityce Prywatności Użytkownicy będą powiadamiani na ogólnodostępnych stronach Serwisu.

   

  1. Jeśli nie Użytkownik nie zgadza się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.

   

   

   

  II. Wyłączenie odpowiedzialności

   

  1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie.

   

  1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i działania innych stron internetowych nawet jeśli ich adres, link, nazwa, ogłoszenie czy reklama itd. znalazły się na którejkolwiek z podstron Serwisu.

   

   

   

  III. Prawa Użytkowników Serwisu dotyczące przetwarzania danych osobowych.

   

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo:

  – do uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące,

  – żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe,

  – żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych.

   

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  1. W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Użytkownik może w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   

  1. Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji:
  • e-mail: katowiceenvogue@interia.pl
  • adres pocztowy: ul. Plebiscytowa 12, 40-035 Katowice

   

   

   

   

  IV. Informacja o plikach Cookies

  1. Serwis korzysta z technologii cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu.
  1. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies jest Administrator oraz Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby poznać zasady polityki prywatności Google Inc. można skorzystać ze strony internetowej: https://policies.google.com/privacy

   

  1. Podmioty wymienione w pkt. 4.2 są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.

   

  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.